CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Công Ty TNHH EWSN Việt Nam (EWSN Việt Nam) cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Khi bạn sử dụng trang tin này, EWSN Việt Nam sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho đến khi bạn xác định thật sự muốn mua sản phẩm bảo hiểm, đăng ký thành viên, và/hay điền thông tin cho mục đích xin việc hay để liên hệ với EWSN Việt Nam.

Ngoại trừ những trường hợp được liệt kê ở mục “Thu thập thông tin cá nhân” bên dưới đây, EWSN Việt Nam sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hay trong các trường hợp đặc biệt.

EWSN Việt Nam sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho công ty được lưu trữ an toàn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến chính sách cũng như các thông lệ về quyền riêng tư của công ty, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được thu thập bởi EWSN Việt Nam từ người sử dụng trang tin:

(1) Cung cấp, thiết kế và tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan của EWSN Việt Nam, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(2) Xử lý kiểm tra bất kỳ về y tế, an ninh và thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;

(3) Thống kê và nghiên cứu;

(4) Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin này;

(5) Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với EWSN Việt Nam, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(6) Thực hiện các mục tiêu khác liên quan theo điểm (1) đến (5) ở trên.

Thông tin cá nhân của người sử dụng được thu thập bởi EWSN Việt Nam thông qua trang tin này có thể được chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên nào sau đây (bất kể trong hay ngoài Việt Nam) cho các mục đích như đã nếu ở các mục từ (1) đến (6) ở trên:

(a) Các công ty liên kết của EWSN Việt Nam;

(b) Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho EWSN Việt Nam liên quan đến công việc kinh doanh của công ty EWSN Việt Nam.

(c) Các đại lý thu hồi công nợ/ thu hộ;

(d) Các cá nhân hoặc pháp nhân mà EWSN Việt Nam có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến EWSN Việt Nam hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh nào của công ty;

(e) Các cơ quan hành pháp, tư pháp hoặc lập pháp.

Người sử dụng trang tin này có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình được lưu trữ bởi EWSN Việt Nam. Nếu người sử dụng của trang tin này muốn truy xuất hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình được lưu trữ bởi công ty EWSN Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: “ Công Ty TNHH EWSN Việt Nam” tại địa chỉ 385/68/5 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.